Turnering.io

Påsksmällen - Lag

Lag
Stefan Johansson/Maria Johansson
Johan Sveningsson/Cecilia Olsson
Malin Jakobsson/Andreas Nyman
Jimmy Andersson/Amanda Thörner
Sofia Malmsten/Adam Skoog
Jesper Nyberg/Victoria Nyberg
Per Elfving/Carina Elfving